תו צג LCD BCB0801-05...

תו צג LCD BCB0801-05...

מספר חלק: BCB0801-02 טק: size(mm) קלח חלוקה לרמות: 59.00 × 25.80 × 13.70 שטח צפייה: 47.00 × 15.50 אזור פעיל: 39.90 × 8.95 בקר IC: SPLC780D או Eqv. ממשק: מקבילי BL: LED הערות: 4 × 4PIN

פרטי המוצר

מספר חלק: BCB0801-02

טק: קלח

חלוקה לרמות size(mm): 59.00 × 25.80 × 13.70

שטח צפייה: 47.00 × 15.50

אזור פעיל: × 39.90 8.95

בקר IC: SPLC780D או Eqv.

ממשק: במקביל

BL: LED

הערות: 4 × 4PIN

זוג:קטע מודולים תצוגת LCD הבא:פאנל TN צג LCD זכוכית

חקירה