תו צג LCD BCB0801-C01...

תו צג LCD BCB0801-C01...

מספר חלק: BCB0801-01-טק: size(mm) קלח חלוקה לרמות: 60.00 × 33.00 × 10, 70 שטח צפייה: 44.00 × ה' 13:00 אזור פעיל: 40.83 × 7.93 בקר IC: SPLC780D או Eqv. ממשק: מקבילי BL: LED הערות: 1 × 16PIN

פרטי המוצר

מספר חלק: BCB0801-01

טק: קלח

חלוקה לרמות size(mm): 60.00 × 33.00 × 10, 70

שטח צפייה: 44.00 × ה' 13:00

אזור פעיל: 40.83 × 7.93

בקר IC: SPLC780D או Eqv.

ממשק: במקביל

BL: LED

הערות: 1 × 16PIN

זוג:תו צג LCD BCB0801-03 הבא:קטע מודולים תצוגת LCD

חקירה