תו צג LCD BCB0802-05...

תו צג LCD BCB0802-05...

מספר חלק: BCB0802-05 טק: size(mm) קלח חלוקה לרמות: 45.00 × 40.00 × 10.00 שטח צפייה: 38.00 × 16.00 אזור פעיל: 27.81 × 11.50 בקר IC: SPLC780D או Eqv. ממשק: מקבילי BL: LED הערות: 1 × 16PIN

פרטי המוצר

מספר חלק: BCB0802-05

טק: קלח

חלוקה לרמות size(mm): 45.00 × 40.00 × 10.00

שטח צפייה: 38.00 × 16.00

אזור פעיל: × 27.81 11.50

בקר IC:SPLC780D או Eqv.

ממשק: מקבילים

BL: LED

הערות: 1 × 16PIN

זוג:צג LCD גרפי BGB12232-05 הבא:צג LCD גרפי BGB12232-12

חקירה