סדנה

ציוד מתקדם

בבעלותנו את קו הייצור האוטומטי של תצוגת גביש נוזלי של כל קבוצה של מבשר, בעלות על הבניין סופר ונקי equipmentses מלאכה.

הערה: כל בעיה טכנית, לחץ כאן כדי להיכנס ל - LCD ידע או לחץ כאן כדי לשלוח דואר אלקטרוני למחלקת התמיכה הטכנית שלנו.